ความคิดเห็นบนหุ้น

MEB

MEB CORPORATION

34

หุ้น • MAI • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 25 มิ.ย. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 30.50

  • 9.15B

  • 22.61

  • 2.13%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด