ความคิดเห็นบนกองทุนรวม

MEGA10CHINA-A

MEGA 10 CHINA A

33

กองทุนรวม

บริษัทจัดการ

TALIS ASSET MANAGEMENT

ประเภทกองทุน

China Equity

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 8 ก.ค. 2024

  • NAV

  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

  • ระดับความเสี่ยง

  • % ผลตอบแทน (1 วัน)

  • 10.63

  • 1.21B

  • 6

  • -1.32

ข้อมูลโดย Morningstar

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด