ความคิดเห็นบนหุ้น

META

Meta Platforms, Inc.

176

หุ้น • NASDAQ • 🇺🇸

สำนักงานใหญ่

สหรัฐอเมริกา

23:59:59

สกุลเงิน USD ที่ราคาปิด 22 ก.พ. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 486.13

  • 1.07T

  • 32.71

  • 0.10%

ข้อมูลโดย Financial Modeling Prep

40%
60%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด