ความคิดเห็นบนหุ้น

MINT

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

166

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 25 มิ.ย. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 31.25

  • 177.19B

  • 23.53

  • 1.81%

5%
95%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด