ความคิดเห็นบนหุ้น

ORN

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

5

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 19 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 0.74

  • 1.11B

  • 12.54

  • 6.76%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด