ความคิดเห็นบนหุ้น

SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

46

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 19 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 42.00

  • 15.12B

  • 19.70

  • 4.10%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด