ความคิดเห็นบนหุ้น

SBUX

Starbucks Corporation

110

หุ้น • NASDAQ • 🇺🇸

สำนักงานใหญ่

สหรัฐอเมริกา

23:59:59

สกุลเงิน USD ที่ราคาปิด 22 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 76.55

  • 86.71B

  • 21.09

  • 2.93%

ข้อมูลโดย Financial Modeling Prep

49%
51%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด