ความคิดเห็นบนหุ้น

SCM

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

9

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:58

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 19 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 3.90

  • 2.36B

  • 29.87

  • 3.87%

25%
75%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด