รายละเอียดหุ้น

SNP

22

S & P SYNDICATE

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 7 ธ.ค. 2023

ราคาปิดก่อนหน้า

มูลค่าตลาด

P/E

อัตราเงินปันผล

16.50

8.49B

17.30

4.83%

0%
3.4K รับชม
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด