รายละเอียดหุ้น

SUSCO

SUSCO

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่ : ไทย

สกุลเงิน THB

ราคาปิดก่อนหน้า

มูลค่าตลาด

P/E

อัตราเงินปันผล

3.98

4.17B

3.23

8.04%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด