ความคิดเห็นบนหุ้น

SUSCO

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

104

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 21 มิ.ย. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 3.66

  • 3.66B

  • 3.09

  • 10.93%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด