ความคิดเห็นบนหุ้น

TFMAMA

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

15

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 19 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 202.00

  • 66.60B

  • 16.17

  • 2.19%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด