ที่ไหนสักแห่งบนโลก
ที่ไหนสักแห่งบนโลก

  0

  0 รีวิว

  ให้คะแนนและรีวิวประสบการณ์ของคุณ

  ถ้าเราเหลือเวลาในชีวิตอยู่เพียง 1 เดือน 1 สัปดาห์ 1 วัน 1 ชั่วโมง หรือ 1 นาทีสุดท้าย เราจะรู้สึกเสียดายอะไรที่สุด และสิ่งสำคัญที่เราอยากทำมากที่สุดคือเรื่องอะไร ?
  ลืมปิดทีวีหน้าจอสีส้ม
  ถ้าเราเหลือเวลาในชีวิตอยู่เพียง 1 เดือน 1 สัปดาห์ 1 วัน 1 ชั่วโมง หรือ 1 นาทีสุดท้าย เราจะรู้สึกเสียดายอะไรที่สุด และสิ่งสำคัญที่เราอยากทำมากที่สุดคือเรื่องอะไร ?
  ส่วนมาผู้ที่ตัวว่าจะ ชีวิตเหลือ อยู่ไม่นาน ก็มักเจ็บป่วย บ้างนอนอยู่ตามโรงพยาบาล หรือ ว่าว่าป่วยอยู่กับบ้าน ก็ยังไม่มีใคร คิดถึงความตายได้เลย ว่าลมจะหมดวันไหนแน่นอน ก็เจ็บปวด ทั่วสรรพางค์กาย ด้วยธาตุทั้งสี่ในกาย นั่นจะแยกออกจากกัน น้ำเลือดน้ำหนองในกาย ลมที่เข้าออกในกาย ก็ไหลเวียนไม่ปกติ อารมณ์กรรม..กรรมที่สะสมมา ทั้งชีวิต ก็ไหลออกมา ..แม้คนไข้..เจ็บทุกข์มรมานร่างกายไม่ตอบสนอง บ้างก็คิดจะช่วย ..ส่งให้ตายเร็ว ..ช่วยฉีดยา..เค้าว่ายาให้ความสุขก่อนตาย..แต่จิตข้างใน..ทุกข์ทรมานอย่างไร..ไม่มีใครรู้เลย
  ถ้าเราเหลือเวลาในชีวิตอยู่เพียง 1 เดือน 1 สัปดาห์ 1 วัน 1 ชั่วโมง หรือ 1 นาทีสุดท้าย เราจะรู้สึกเสียดายอะไรที่สุด และสิ่งสำคัญที่เราอยากทำมากที่สุดคือเรื่องอะไร ?
  ถ้าเรารู้ว่าเราจะตายแล้ว เราคงไม่มีอะไรให้เสียดายแล้ว ได้ตายสักที
  ถ้าเราเหลือเวลาในชีวิตอยู่เพียง 1 เดือน 1 สัปดาห์ 1 วัน 1 ชั่วโมง หรือ 1 นาทีสุดท้าย เราจะรู้สึกเสียดายอะไรที่สุด และสิ่งสำคัญที่เราอยากทำมากที่สุดคือเรื่องอะไร ?
  ไม่มีอะไรที่ต้องเสียดาย🤷🏻‍♀️✨
  ถ้าเราเหลือเวลาในชีวิตอยู่เพียง 1 เดือน 1 สัปดาห์ 1 วัน 1 ชั่วโมง หรือ 1 นาทีสุดท้าย เราจะรู้สึกเสียดายอะไรที่สุด และสิ่งสำคัญที่เราอยากทำมากที่สุดคือเรื่องอะไร ?
  เตรียมตัวตายอยู่กับลมหายใจก่อนที่มันจะดับไป
  ถ้าเราเหลือเวลาในชีวิตอยู่เพียง 1 เดือน 1 สัปดาห์ 1 วัน 1 ชั่วโมง หรือ 1 นาทีสุดท้าย เราจะรู้สึกเสียดายอะไรที่สุด และสิ่งสำคัญที่เราอยากทำมากที่สุดคือเรื่องอะไร ?
  .