“เงิน” กับ “ความสุข”
เราคงได้ยินคนพูดกันบ่อยว่าๆ เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้
แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอ
และถ้ามันซื้อความสุขได้ คุณจะเอาเงินไปซื้ออะไร
จากงานวิจัยพบว่า คนที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากกว่าคนรายได้น้อยชัดเจน
แต่พบว่าเมื่อมีรายได้เพิ่มถึงจุดๆหนึ่ง รายได้ที่เพิ่มขึ้น จะไม่ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้น
แสดงว่าถ้าเรายังไม่มีเงินพอถึงจุดที่จะไปใช้จ่ายเพื่อดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างพอเพียง เราก็จะยังไม่มีความสุข
ดังนั้นจึงตอบคำถามได้ว่าเงินซื้อความสุขได้แน่นอน
แต่ได้ถึงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น
และถ้าเรามีปัจจัยพื้นฐานหรือคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว เงินที่เพิ่มขึ้นจากจุดนั้นเราจะเอาไปใช้ทำอะไรดี
จากงานวิจัยพบว่า ถ้าเรานำเงินไปใช้เพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีหรือความทรงจำที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ,ใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนฝูง หรือทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน จะมีความสุขมากกว่าการใช้เงินเพื่อนำไปซื้อวัตถุสิ่งของ
มีการอธิบายว่า เพราะมนุษย์มีความสามารถในการการปรับตัวด้านอารมณ์ (hedonic adaptation) ดังนั้นเมื่อเราได้วัตถุสิ่งของอันใหม่มา เราจะมีความสุขและตื่นเต้นกับมันมากขึ้นแค่ในช่วงแรกๆเท่านั้น หลังจากนั้นเราจะปรับระดับความสุขเข้าสู่ภาวะปกติ
ส่วนถ้าเป็นเรื่องประสบการณ์หรือความทรงจำที่ดี เมื่อเวลาผ่านไป เรามักจะนึกย้อนกลับมาด้วยความสุขอยู่เสมอ
จากข้อมูลงานวิจัย ทำให้ผมคิดได้ว่า ถ้าคนเรามีคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีแล้ว คนที่ ณ ตอนนี้ มีความสุขและพอใจในชีวิตตัวเองดีอยู่แล้ว ก็มักจะมีความสุขต่อไป
แต่ถ้าคนที่ยังไม่มีความสุขหรือยังไม่พอใจในชีวิตตัวเอง ต่อให้เค้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง หรือได้วัตถุสิ่งของราคาแพงมากมาย เขาก็จะรู้สึกมีความสุขแค่ในช่วงแรกๆเท่านั้น และก็จะกลับมาไม่มีความสุขและไม่พอใจในชีวิตเหมือนเดิมกับในระดับภาวะปกติของเขาอยู่ดี
ดังนั้นถ้าจะมีคนมาพูดกับผมว่า “ถ้าพวกเขารวย เขาคงจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้”
ผมคงไม่เห็นด้วยกับพวกเขานัก
นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าการนำเงินไปช่วยเหลือคนอื่นจะมีความสุขจากการให้มากกว่า การนำเงินไปใช้กับตัวเอง
และยังมีงานวิจัยที่บอกอีกว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่บ่งบอกว่าคนๆนั้นจะมีสุขภาพดีและมีความสุข
กลับไปคำถามข้างต้น ถ้ามีคนถามผมว่าเราจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรดี เพื่อให้เรามีความสุข
สำหรับผม ผมคงตอบว่า ผมจะเลือกได้เงินน้อยลง แต่มีเวลามากขึ้นเพื่อให้ได้ใช้เวลาดีๆกับครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความทรงจำที่ดีกับคนรอบข้าง
เวลาและเงินส่วนหนึ่งที่เหลือ ก็จะนำไปช่วยเหลือคนอื่นตามสมควร
นั่นน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผม
เพราะการได้เงินน้อยลงบ้าง แต่มีเวลาที่ดีๆให้กับคนรอบข้าง ได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้าง ก็เปรียบเหมือนกับเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขนั่นเองครับ
แล้วคุณล่ะครับ
ทุกวันนี้คุณมีความสุขและพอใจในชีวิตคุณมั้ยครับ
และคุณจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรบ้างครับ
  • 46
โฆษณา