เหตุการณ์สำคัญวันที่ 12 ธันวาคม ในปีต่าง ๆ ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) - รัฐบาลสยามให้สัตยาบันอนุสัญญากรุงเฮก
พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) – กีฬาซีเกมส์จัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร ในตอนนั้นใช้ชื่อว่า " กีฬาแหลมทอง "
พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) – ประเทศไทยมีการประหารชีวิตนักโทษโดยวิธีการฉีดสารพิษเป็นครั้งแรก โดยมี 4 ราย
พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) -พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประดิษฐานในพระวิหารหลังพระร่วงโรจนฤทธิ์ เคียงคู่พระบรมชนกนาถ พระชนนี
166รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...