6 มี.ค. 2019 เวลา 04:07 • การเมือง
ลำดับที่ 10 พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ หรือ จ้อน
สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม จากสถาบันนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาเริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจของครอบครัวเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านเครื่องมือช่างสำหรับงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม
.
พิจารณ์ เริ่มพัฒนาธุรกิจครอบครัวขนาดกลางให้ “Pumpkin” กลายเป็นธุรกิจที่มีระดับรายได้ระดับพันล้านต่อปีด้วยเวลาไม่นาน จนปัจจุบันขยายธุรกิจไปที่ประเทศจีน เพื่อใช้เป็นฐานการส่งออกเครื่องมือช่างแบรนด์คนไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดสากล นอกจากนี้ เขายังทำธุรกิจผลิตและส่งออกน้ำผลไม้กระป๋องอีกด้วย
.
พิจารณ์ มีแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัล (Single Digital ID) ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจหรือเช็คประวัติกันใหม่ ซึ่งต้องควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่รัฐ มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริการประชาชนให้ดี สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน โลกตอนนี้แข่งขันกันด้วยความรวดเร็ว หน่วยงานของรัฐ ในฐานะที่มีฐานข้อมูลมากที่สุดจะต้องเป็นแรงสนับสนุนและให้บริการประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
.
พิจารณ์มองว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Inteligence) จะมีบทบาทสำคัญในทศวรรษที่จะมาถึง ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมปรับตัวและรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังจะมาถึง
1
โฆษณา