Cannabis, Weed, Hemp, Marijuanas แตกต่างกันอย่างไร
1
ความสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง hemp, cannabis และ marijuana
ทั้งสามมีที่มาจากสายพันธ์เดียวกันคือ Cannabis Sativa,
ส่วนสายพันธ์ Cannabis Indica นั้นเป็นสายพันธ์ที่ถูกปลูกในอินเดีย ทุกวันนี้เกือบทุกสายพันธุ์ของกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์เป็นสายพันธุ์ผสมของ indica และ sativa เช่น พันธุ์ Cannabis Ruderalis,สายพันธุ์ Cannabis Americana ที่ผลิตโดยบริษัทยา Eli Lilly&Parke Davis
มนุษย์เราอยู่ร่วมกับกัญชาอย่างน้อย 12,000 ปีมาแล้ว มนุษย์เปลี่ยนแปลงกัญชาและกัญชาก็เปลี่ยนแปลงมนุษย์
คล้ายๆกับการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์สุนัข
บรรพบุรุษของสุนัขคือหมาป่า Canis Lupus สุนัขในปัจุบันมีชื่อทางวิทยาศาตร์เป็นภาษาลาติน จากชิวาวาที่มีขนาดเล็กไปจนถึงพันธุ์ Wolfhoundไอริชขนาดใหญ่เป็นผลจากการเพาะข้ามสายพันธุ์ที่กำกับโดยมนุษย์
ตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวให้เห็นภาพคล้ายๆ
ส้ม(orange),Lime(lime),มะนาว(lemon)(lemon),grapefruit (grapefruit),
ส้มโอ(pamelo),มะกรูด(kaffir lime) พืชคนละชนิดกันแต่ทั้งหมดอยู่ในสายพันธุ์ตระกูล citrus เหมือนกัน เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ที่เรียกว่า artificial hybrids เกิดได้โดยธรรมชาติและจากการกำกับโดยมนุษย์เช่นเดียวกับกัญชา
Hemp, Cannabis และMarijuana
คือพืชที่อยู่ในตระกลูเดียวกัน ผสมข้ามสายพันธุ์ไปมาได้สายพันธ์ใหม่ๆอีกมากมาย ซึ่ง Hemp และ Marijuana เป็นสายพันธ์ที่เป็นที่นิยมและเป็นรู้จักมากที่สุด ในพืชตระกูล Cannabis
ลักษณะเฉพาะ
Hemp:มีมา 3000 ปีแล้ว,ในปี 1883 hempเป็นพืชที่มีการปลูกเพื่อการเกษตรมากที่สุดในโลก George Washington และ Thomas Jeffersonต่างก็ปลูก hemp,
Benjamin Franklin ก็เป็นเจ้าของโรงงานทำกระดาษจากhemp,ใบประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯก็ถูกเขียนลงบนกระดาษhemp
ในภาษาไทยเมื่อพูดถึง hemp มันหมายถึง"กัญชง"
Hemp เป็นสินค้าหลากหลายในทางพาณิชย์ กระดาษ,ผ้าทอ,เสื้อผ้า,biodegradable plastics,สี,น้ำมัน,เชื้อเพลิง และเป็นอาหารสัตว์
Hemp มีลำต้นสูงยาวชะลูดตั้งตรง
Marijuana ต้นเป็นพุ่ม ออกดอกมากๆ และส่วนมากจะใช้ในทางการแพทย์ และทางความเชื่อจิตวิญญาณ
พืชตระกูล Cannabis มีสาร cannabinoids (จากการวิจัยพบว่ามีถึง 60 ประเภทของ cannabinoids)
cannabinoids ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ tetrahydrocannabinol(THC)
เนื่องจาก Marijuana มีระดับของสาร THC ในปริมาณสูงขณะที่ Hemp มีค่าระดับของTHC ต่ำกว่า นี่คือข้อแตกต่างที่เด่นชัดสามารถบ่งบอกได้ว่าอันไหนคือ hemp,อันไหนคือ marijuana เช่นในประเทศแคนาดา
กำหนดปริมาณ THC สูงสุดที่0.3% คือ hemp ถ้าหากว่าค่า THC สูงกว่า 0.3% จะถูกจัดให้เป็น marijuana
Marijuana ที่ใช้ในทางการแพทย์
จะมีค่า THC สูง 5-20%โดยเฉลี่ย และบางสายพันธุ์ อาจให้ค่า THC สูงถึง 25-30%
Hemp และ marijuana ยังมีสาร cannabinoid อีกตัวที่สำคัญคือ CBD
Hemp จะผลิตสาร CBD มากกว่า THC
Marijuanaจะผลิตสาร THC มากกว่า CBD
จากการวิจัยพบว่า CBD สามารถลด
ผลข้างเคียงของการกระตุ้นที่ออกฤทธิ์กับระบบประสาท(psychoactive effects) ใน THC
ผลข้างเคียงของ THC เช่น อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น มีปัญหาในการทรงตัว หิวน้ำ ตาแดง ตอบสนองช้า สูญเสียความจำ
Cannabinoids THC และ CBD สามารถสะสมได้นานหลายวันในชั้นไขมันของร่างกาย อาจแสดงให้เห็นการใช้ยาได้นานหลายวัน หลังจากใช้
By wiwien
ส่วน Weed เป็นคำแสลงของ กัญชา หมายถึง พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยา
More slang words, hooter, doobie, jay, joint and splif are a few names that have the same meaning .
7 ถูกใจ
31 แชร์
7.7K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 7
    โฆษณา