BUN, Creatine ...ดูการทำงานของไต
1
ไต มีหน้าที่กรองของเสียต่างๆจากร่างกาย สร้างฮอร์โมน ควบคุมความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย ควบคุมสมดุลน้ำ ซึ่งหน้าที่เหล่านี้สำคัญมากต่อร่างกาย ดังนั้นหากไตผิดปกติ/เสื่อม ส่งผลให้ร่างกายเสียความสมดุลได้
โดยทางห้องปฎิบัติการแล้ว การตรวจเพื่อดูการทำงานของไตมีสองแบบคือ เจาะเลือดตรวจ ค่าBUN, Cr, GFR และตรวจปัสสาวะ
วันนี้จะขอกล่าวถึงค่า BUN, Creatine(Cr)และGFR ที่ได้จากการเจาะเลือดมาตรวจ
1.ค่า BUN (Blood Urea Nitrogen=ไนโตรเจนในสารยูเรียที่อยู่ในเลือด) เป็นการตรวจหาปริมาณยูเรียในกระเช้าเลือด ซึ่งยูเรียนั้นเป็นของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญโปรตีน และมีการขับออกทางไต หากไตบกพร่อง จะทำให้เกิดการคั่งในกระแสเลือด ทำให้ค่า BUN สูง
ค่า BUN สูง สาเหตุ ได้แก่ กินอาหารจำพวกโปรตีนมากไป, ภาวะขาดน้ำ, ไตเสื่อม, เลือดออกในทางเดินอาหาร, มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกจนาดใหญ่, หัวใจล้มเหลว, เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
1
ค่า BUN ต่ำ สาเหตุ ได้แก่ กินอาหารจำพวกโปรตีนน้อย, ภาวะทุพโภชนาการ, การดูดซึมอาหารบกพร่อง, น้ำในร่างกายมากเกินไป เป็นต้น
ค่า BUN ปกติ 10-20 mg/dL
2. ค่า Creatine (ครีอะตินีน)ย่อ Cr โดยครีอะตินีเป็นผลมาจากการออกแรงยืดหดหรือใช้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายในชีวิตประจำวันซึ่งค่อนข้างจะคงที่ ถ้าไตยังทำงานได้ดี มันก็จะขับทิ้งออกทางปัสสาวะและเหลือค้างในกระแสเลือดด้วยปริมาณคงที่ไว้ไม่มากนักจำนวนหนึ่ง แต่ถ้าการทำหน้าที่ของไตเริ่มบกพร่องหรือเสียการทำงาน (เช่น เป็นโรคไตเรื้อรัง) ไตก็จะขับ Creatinine ออกทิ้งไม่ทันกับที่กล้ามเนื้อสร้างออกมา การตรวจค่า Creatinine ในเลือดจึงพบค่าที่สูงขึ้นผิดปกติ
1
ค่า Cr สูง เกิดได้จาก การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ, ไตมีปัญหา, คนร่างยักษ์, หัวใจวาย, ภาวะขาดน้ำ เป็นต้น
ค่า Cr ต่ำ เกิดได้จาก มวลกล้ามเนื้อน้อย กล้ามเนื้อลีบ ไม่ค่อยเคลืาอนไหวร่างกาย ชราภาพ เป็นต้น
2
ค่า Cr ปกติ 0.6-1.2 mg/dL
มากกว่า 4.0 mg/dL ถือว่าวิกฤต
1
ค่า Cr จะช่วยในการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคไตได้ดีกว่าค่า BUN เนื่องจากค่าBUN ขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทานด้วย
1
ฝากติดตามเพจ กดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลดีและเป็นประโยชน์ให้ด้วยนะคะ ❤️💓💕💖💟
1
#หมอแล็บเล่าเรื่อง
  • 115
โฆษณา