19 มี.ค. 2019 เวลา 06:37 • ประวัติศาสตร์
เจ้าชายอากิฮิโตะเเลเจ้าหญิงมิชิโกะ (สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแลสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ)
ฉาย ณ ลานเบื้องหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗
โฆษณา