เป็นโชคดีของประเทศไทย ที่ชุดความคิดต่าง
จัดสมดุลโดยธรรมชาติ พอเป็นพอไปได้
หากชุดความคิดล้มเจ้า และชุดความคิดรักเจ้า
ไม่รักหัวปักหัวปำ ชังหัวฟัดหัวเหวี่ยง
ก็จะไม่นำไปสู่ สงครามกลางเมือง
แต่จะได้ชุดความคิดใหม่ที่เหมาะกับความเป็นไทย
ศตวรรษที่ 21 โลกเปลี่ยนไปมาก ถ้าใช้ชุดความคิดเก่า น่าจะไม่นำไปสู่การวิวัฒน์ แต่อาจนำไปสู่ความวินาศ การจัดสมดุลอย่างเหมาะสม ไม่เร่ง ไม่ช้า จนเกินไป ธรรมชาติจะผลิบานเอง
รอลุ้นว่าจะจบด้วยความรุนแรง หรือสงบสันติ
#ซ้ายจัดดัดจริต
#ขวาจัดดัดจริต
05-04-62
  • 1
โฆษณา