"ประชาธิปไตยจากผลไม้"
Zoe Williams คอลัมนิสต์ The Gatduin บอกว่า ขนุน น่าเกลียด เหม็น ต้องไม่มีอะไรจะกินแล้วนั่นแหละ คนถึงจะหยิบมาแดกกัน!
Paul A young นักทำช็อคโกเลตชื่อดัง บอกว่า ทุเรียน เป็นผลไม้ที่รสชาติแย่ที่สุดในโลก รสเหมือนอ้วก!
เราไม่ชอบกินขนุน คนอื่นอาจชอบ
เราชอบกินทุเรียน คนอื่นอาจไม่ชอบ
การหยามเหยียด สิ่งที่ "ไม่ชอบ" ด้วยความ "ชอบ" ของเรา
ไม่ยุติธรรม สำหรับความ "ชอบ" ของคนอื่น
10-04-62
เขียนด้วยแรงบันดาลใจจากการฟังข่าวจากรายการ เช้าทันโลก
ทาง คลื่นความคิด
โฆษณา