จากชุดนักเรียนถึงชุดงานแต่ง...
วันก่อน เห็นคนใส่ชุดสีดำไปร่วมงานแต่งงาน
ทั้งที่สมัยก่อนจะไม่เป็นที่ยอมรับ ถือว่าเป็นอัปมงคล
วันนี้เปลี่ยนไป แสดงถึง ชุดความคิดตะวันตก
ได้หยั่งซึมสู่คนไทย ยากที่จะย้อนคืนแล้ว
ไม่ได้บอกว่ายอมรับไม่ได้เรื่องเสื้อผ้า ซึ่งเป็นแค่เปลือก
แต่กำลังบอกว่า นี่คือสัญญาณความถดถอยแห่งภูมิปัญญาตะวันออก ตามกฎอนิจจัง
13-05-62
โฆษณา