เทคนิคการพิมพ์เลขยกกำลัง(ตัวยก) และเลขฐาน(ตัวห้อย)
กดเลขยกกำลัง Ctrl + Shift + +
กดเลขฐาน Ctrl + =
เพิ่มเติมให้ครับ สามารถคลิกที่ฟังก์ชันดังรูปก็ได้นะครับ
  • 93
โฆษณา