29 พ.ค. 2019 เวลา 03:34 • ธุรกิจ
“ปิรามิดการเงินกับการจัดสรรการลงทุน”
เชื่อได้ว่าหลายๆคนคงได้รู้จักและเคยเห็นปิรามิดการเงิน หรือ สามเหลี่ยมการเงิน ซึ่งเป็นพื้นฐานการวางแผนการเงิน หรือ การลงทุนขั้นต้น แม้แต่ในเวบ Set หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอง ก็มีเนื้อหาการวางแผนการเงินที่แนะนำให้เริ่มต้นจาก ปิรามิดการเงิน
เพราะถือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นจริงๆในการวางแผนการเงินที่ดี แต่หลายๆคนกลับมองข้าม จนบางครั้งพาลูกค้าไปไม่ถึงจุดหมาย
เพราะความประมาทหรือถูกโจมตีจากความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
เกริ่นมาเยอะแล้ว วันนี้เราไม่ได้มาพูด ปิรามิดการเงินในแบบพื้นฐาน แต่เรามาพยายามอธิบายให้ท่านเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น ด้วยการเพิ่มเติมหรือเชื่อมโยงการวางแผนการเงินตามรูปแบบปิรามิดการเงินเข้ากับเรื่องการจัดสรรการลงทุนเพื่อให้เห็นภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
จากรูปเราขอชี้แจงก่อนว่าเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นภาพเพื่อทำให้ท่านได้รับความเข้าใจให้มากขึ้น จะเห็นไ้ด้ว่าเราแสดงระดับชั้นการวางแผนออกเป็น 3 ชั้น คือ
1. เรื่องความจำเป็นพื้นฐานและการบริหารความเสี่ยง ชั้นล่างนี้สำคัญมาก เป็นจุดเริ่มต้น เป็นพื้นฐานในการวางแผนการเงิน ขาดชั้นนี้ไปชีวิตมีโอกาสเจอเรื่องวิกฤติได้สูงมากหากเพราะคุณกำลังประมาทในการใช้ชีวิต มีสิทธิ์เจอปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง เกิดภาวะเงินในกระเป๋าติดลบ
จากตัวอย่าง การจัดสรรการลงทุนในส่วนของ เงินเพื่อการดำรงชีพ และ เงินสำรองฉุกเฉิน เราสามารถจัดสรรเงินไปเก็บในแต่ละที่เพื่อให้เงินสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่เราได้ด้วยการจัดสรรปันส่วนไปไว้ในตลาดเงิน (Money market) หรือ การลงทุนในตราสารหนี้ (Bond) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการทิ้งเอาไว้นิ่งๆในบัญชีธนาคาร
ถัดไป ฐานด้านขวาของปิรามิดการเงิน คือเงินที่ใช้จัดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เราสามารถบริหารด้วยการจัดสรรการลงทุนเพื่อให้เงินเติบโตมาดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อยามเราเกษียณ เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนเกษียณ ด้วยการบริหารจัดการเงินเพื่อตัดรายจ่ายเมื่อเราไม่มีรายได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งสวัสดิการสุขภาพตามความต้องการ การจัดสรรการลงทุนในส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนคาดหวังในระดับที่รับได้และให้เงินก้อนนี้สามารถมาดูแลเราได้เมื่อเราเกษียณและไม่มีรายได้
2. การออมระยะกลาง และ ออมระยะยาว วินัยการออมเป็นเรื่องสำคัญ แต่การจัดสรรการลงทุนก็สำคัญไม่แพ้กัน เมื่อมาถึงขั้นนี้เราต้องขอแสดงความยินดีกันก่อนเลยว่า ผู้รับคำปรึกษาได้มีการวางแผนพื้นฐานของปิรามิดการเงินไว้ดีแล้ว เพราะในส่วนของการออมนั้นขอให้น้ำหนักความสำคัญระดับกลางของขั้นตอนในการวางแผนการเงิน ความต้องการของผู้รับคำปรึกษาในชั้นนี้ไม่มีไม่เป็นไรแต่จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตตามแบบที่ต้องการ
3. การลงทุนและการส่งต่อมรดก เป็นจุดยอดสุดของปิรามิดการเงิน ถ้าทำตามแผนและสามารถมาถึในส่วนนี้ได้ เราต้องขอแสเงความยินดีด้วยเนื่องจาก ชีวิตเราจะมีการบริหารความเสี่ยงทีดีพอ มีการเก็บออมอย่างดี สินทรัพย์มีตามเป้าหมาย ชีวิตมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกตามที่ต้องการ สุดท้ายเราต้องคิดเรื่องส่งมอบและส่งต่อ
นักธุรกิจต้องการสร้างธุรกิจให้ยืนยาวไปหลายรุ่นฉันใด ความต้องการในการส่งมอบต่อลูกหลานก็ยิ่งสำคัญฉันนั้น หากแต่คนมีเงินละเลยการวางแผนที่ดีในส่วนนี้ อาจะประสพกับปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวรุนแรง ถึงขั้นบ้านแตก ลูกฟ้องร้องแม่ พี่ฟ้องร้องน้องก็เป็นได้
ทั้งหมดที่กล่าวมา พร้อมกับรูปที่แสดงสัดส่วนการลงทุนเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพและสร้างความเข้าใจ ไม่มีสูตรสำเร็จ การวางแผนแต่ละบุคคลก็มีเงื่อนไข ความสามารถในการรับความเสี่ยง ข้อจำกัดส่วนบุคคล ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
สิ่งสำคัญที่สุดเรื่องสุดท้ายในการวางแผนการเงิน คือ เราต้องนั่งคุยเป้าหมายและปัจจัยตามต้องการก่อนดำเนินการวางแผนการเงิน การปิดกั้นทำให้ไม่เกิดประโยชน์ ขอเพียงเปิดใจแล้วมาคุยกับเรา เพื่อรับคำปรึกษาได้ฟรี
เอราวัณ มหาชนก FChFP
นักวางแผนการเงิน ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินเอเซียแปซิฟิก
Mobile : 0852140852
LineID : Erawan.m
#ปิรามิดการเงิน
#ที่ปรึกษาการเงิน
#นักวางแผนการเงิน
#FChFP
#FianacialAdvisor
#WealthAnalyst
#GetWealthProtectLoss
ปีรามิดการเงินกับการจัดสรรการลงทุน
โฆษณา