ที่มาของ Hello World
โปรแกรมแรกของเหล่าโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนา
หลายๆคนคงเคยเริ่มเรียนการเขียนโปรแกรมจะเริ่มด้วยคำสั่งแสดงข้อความ “ Hello world ” และหนังสือด้านการเขียนโปรแกรมก็มักจะใช้คำนี้ในการเริ่มเขียน หลายๆคงจะมีคำถามในใจ ใครเป็นคนเขียน คนแรก ? และมันมีที่มาที่ไปอย่างไร ?
1
ทำไมต้อง “ Hello world” ?
ใครเป็นคนเขียน คนแรก?
และมันมีที่มาที่ไปอย่างไร ?
สำหรับ Hello World นั้น ถูกเขียนครั้งแรกโดย Brian Kernighan ซึ่งเป็นชาวแคนาดาซึ่งทำงานด้านคอมพิวเตอร์และเป็นผู้ร่วมแต่งหนังสือ “The C Programming Language”กับ Dennis Ritchie เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเขียนโปนแกรมภาษาซี ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1978
โดยตัวอย่างการเขียนโปรแกรนั้นมาจาก กระดาษจดของไบรอันขณะที่ทำงานที่ Bell Laboratories ปี ค.ศ. 1974 ตัวอย่างในหนังสือ พิมพ์ข้อความว่า "hello, world" โดย ไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งในสมุดบันทึกเขียนไว้ ดังนี้
main() {
printf ("hello, world\n") ;
}
โดยคำว่า hello world นั้นมาจากที่ Brian Kernighan เห็นสติกเกอร์ลูกไก่ออกจากไข่และพูดว่า Hello world จึงเกิดเป็นไอเดียต้องการสร้างโปรแกรมแสดงข้อความขึ้นมา หลังจากวันนั้นกลายเป็นมาตรฐานของการทดลองเขียนโปรแกรมหรือเริ่มเขียนโปรแกรมในหลายๆภาษาในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ทุกท่านเขียน Hello world อย่างไรบ้าง
10 ถูกใจ
5 แชร์
1.7K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 10
    โฆษณา