8 ก.ค. 2019 เวลา 02:31 • ไลฟ์สไตล์
#คุณเห็นสีอะไร?
.
"ลองทดสอบความสามารถด้านสมองของเรากัน
ใครเห็นออร่าสีอะไร อ่านคำเฉลยจากด้านล่างนี้ได้เลย
[ ออร่าสีเขียว ] : คลื่นความถี่สมอง = 0 – 100 Hz
ประเภทสมอง “อัจฉริยะด้านพรสวรรค์”
คุณเป็นคนที่มีแนวความคิดไม่เหมือนกันคนอื่น มีวิสัยทัศน์การมองที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป เป็นคนที่ลึกลับ น่าค้นหา มีใจที่เปิดกว้าง ชอบการผจญภัยและทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความใฝ่รู้และตื่นเต้นกับความท้าทายสิ่งแปลกใหม่ ชอบทดลองทำสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ มีความสามารถ หลากหลายด้าน และยังเป็นที่ยอมรับจากหลายๆคนอีกด้วย คนในลักษณะนี้ถือว่ามีไม่เยอะ และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมาก
1
[ ออร่าสีน้ำเงิน ] : คลื่นความถี่สมอง = 100 – 120 Hz
ประเภทสมอง “อัจฉริยะด้านจิตสัมผัส”
ถ้าให้เปรียบเทียบคุณกับคนอื่น สติปัญญาและจิตใจของคุณนั้นในสะอาดกว่าคนอื่นๆ เป็นคนซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาต่างๆ มองปัญหาเป็นรูปภาพ เป็นคนสุขุมเยือกเย็น มีตรรกะ เข้าใจลำดับของการทำงาน รู้จักการยับยั้งชั่งใจตนเอง ควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้เข้ากับทุกๆสถานการณ์ ปรับตัวได้เก่ง
[ ออร่าสีเหลือง ] : คลื่นความถี่สมอง = 120 – 150 Hz
ประเภทสมอง “อัจฉริยะแบบตารางหมากรุก”
คุณมีความสามารถในการคิดสิ่งต่างๆให้เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าคนทั่วไป เมื่อปัญหากองอยู่ข้างหน้า คุณก็สามารถหาทางออกได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ในการแก้ปัญหาใหม่ๆเสมอ สามารถมองเห็นปัญหาที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นมาก่อน สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ดี เป็นคนที่มีไอเดียล้นเหลือ อดทน และจัดการกับงานและภาระได้อย่างชาญฉลาด ไม่กลัวกับปัญหาและพร้อมเสมอที่จะเผชิญ
[ ออร่าสีแดง ] : คลื่นความถี่สมอง = 150 – 180 Hz
ประเภทสมอง “อัจฉริยะด้าน IQ”
คุณเป็นคนที่มี IQ สูงกว่าระดับคนปกติทั่วไปไม่ว่าจะไปที่ไหนคุณก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจ และกล้าแสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ พรสวรรค์ของคุณที่แสดงออกจากวิธีคิดของคุณ สามารถแก้ไขปัญหายากๆได้เก่งกว่าคนอื่นๆ จากวิธการคิดที่บึกล้ำและแปลกใหม่ของคุณ คุณเป็นนักตัดสินใจหลักของทีม เป็นคนที่ทำกิจกรรมหลากหลาย มีความคิดที่เป็นรูปธรรม มีลักษณะของความเป็นผู้นำ
4
Cr. หมอเมท Horonumber
โฆษณา