"I never lose. I either win or learn.”
ผมไม่เคยแพ้ ผมมีแต่ชนะหรือเรียนรู้
5
เป็นคำกล่าวของชายผู้เปลี่ยนแปลงแอฟริกาใต้ไปตลอดกาล
“Nelson Mandela”
1
ในอดีตแอฟริกาใต้มีการแบ่งแยกสีผิวกันเกิดขึ้น คนผิวสีจะถูกกีดกันไม่ให้เข้ามายุ่งเกียวกับคนผิวขาวเลย ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ชายหาด หรือแม้กระทั่งการเลือกตั้ง
เนลสันเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเพื่อความเท่าเทียม การชุมนุมได้เกิดเหตุบานปลายขึ้นทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion” ไม่มีใครเกิดมาแล้วเกลียดคนอื่นเพราะสีผิว ถิ่นกำเนิด หรือ ความเชื่อ มันเกิดจากการปลูกฝังของคนในสังคม การเลี้ยงดูของครอบครัว ชีวิตประจำวันของแต่ละคน
ในเวลาต่อมาทั่งโลกต่างเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาออกมา ทำให้ประธานาธิปดีซึ่งเป็นคนผิวขาวเวลานั้นจำใจต้องปล่อยตัวเขาออกมา โดยเขาจำคุกนานกว่า 27ปี
1
หลังจากนั้นไม่นานกฎหมายการแบ่งแยกสีผิวได้ถูกยกเลิกในปี 1991 และเกิดการเลือกตั้งที่มีคนผิวสีอยู่ด้วยในเวลาถัดมา
“It always seems impossible until it’s done.”
ทุกอย่างจะดูเป็นไปไม่ได้จนกว่ามันจะถึงเป้าหมาย
2
แมนเดลล่าได้ชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิปดี โดยเขามุ่งมั่นที่จะให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเชื้อชาติไหน ผิวสีอะไร หรือศาสนาไหนก็ตาม
ในเวลาต่อมาเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1993
แมนเดลล่าได้รับการเคารพจากผู้คนทั่วโลก และเป็นแบบอย่างของสันติภาพและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม
“During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.” Nelson Mandela
“ตลอดช่วงชีวิตผม ผมได้อุทิศตนเพื่อประชาชนแอฟริกา ผมได้ต่อสู้กับการครอบงำของคนผิวขาวและยังต่อสู้ต่อการครอบงำของคนผิวดำ ผมชื่นชมอุดมคติสังคมประชาธิปไตยและเสรีภาพที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน มันเป็นอุดมคตินที่ผมหวังว่าจะอยู๋ร่วมและเห็นมันเกิดขึ้นจริง ผมพร้อมที่จะตายเพื่ออุดมคตินี้” เนลสัน แมนเดลา
เขาต้องการเท่าเทียม อิสรภาพ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นคนแบบไหน
“A winner is a dreamer who never gives up.”
อย่าหยุดที่จะฝัน อย่าหยุดที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
ศัพท์
Impossible (adj.): เป็นไปไม่ได้
Dedicated(v.): ทุ่มเท/อุทิศ
Struggle (v.) :การต่อสู้/ฝ่าฟัน
Domination(n.):การปกครอง/การครอบงำ
Cherish(v.):ห่วงแหน/ยึดมั่น/เชิดชู
Ideal(n.):อุดมคติ/อุดมการณ์
Democratic(adj.): ประชาธิปไตย
Society(n.):สังคม
Harmony(n.): สามัคคี
Opportunity(n.):โอกาส
Achieve(v.): บรรลุ/สำเร็จ
Prepare(v.):เตรียมการ
1
  • 76
โฆษณา