หอมนานเนิ่น..ฟุ้งทั่ว..ไทยชาติ
ขาวสะอาด..ราษฎร์ร้อย..บูชา
ดอกมะลิ..เปรียบดัง..คุณมารดา
ผลิเมตตา..ยิ่งใหญ่..ไม่รู้โรย
ดอกมะลิเป็นไม้มงคลชนิดนึง มีสีขาวบริสุทธิ ส่งกลิ่นหอมไปได้ไกล อีกทั้งยังออกดอกตลอดทั้งปี เปรียบได้ดั่งความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย
คนไทยนิยมนำดอกมะลิมาร้อยเป็นมาลัยเพื่อไหว้พระ บูชาสิ่งศักดิ์ต่างๆ และถือเอาดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่
ประเทศไทยเริ่มจัดงานวันแม่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2486 แต่เนื่องด้วยช่วงนั้นอยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงด
ต่อมาในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศรับรองให้วันที่ ๑๕ เมษายน
ของทุก ๆ ปี เป็นวันแม่ โดยเรียกว่า “วันแม่ของชาติ” และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แต่ต้องมาชะงักลงเนื่องด้วยกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป
หลังจากนั้นสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นว่าควรมีการจัดงานวันแม่ต่อไป
จึงได้รื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมาและได้กำหนดให้จัดงานวันแม่ใน วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ แต่จัดได้เพียงปีเดียวก็เลิกไป
จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่า ควรกำหนดวันแม่ให้แน่นอนเสียที จึงได้กำหนดวันแม่ใหม่ โดยกำหนดให้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่ มาจนถึงปัจจุบัน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยตรัสไว้ว่า
“แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์
อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้ว ควรปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บกพร่องได้”
ใกล้วันแม่แล้วใครมีแม่อย่าลืมรักแม่ให้มากๆนะครับ มอบดอกมะลิแทนความรัก บอกรักแม่ในวันที่มีแม่ให้กอดดีกว่าครับ ^^
-- 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ -- 🌷
49 ถูกใจ
3 แชร์
3.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 49
    โฆษณา