28 ส.ค. 2019 เวลา 13:46 • การเมือง
การเมือง. การปกครอง อาจจะเป็นเรื่องไกลตัว. แค่ถ้าเราคิดให้เป็นเรื่องของเรา
เราก็จะแยก คนออกเป็น2 กลุ่ม
1.ผู้ปกครอง
2.ผู้ถูกปกครอง
จริงๆ. โลกใบนี้. มีความยุติธรรมพอ ที่จะให้ผู้ปกครองต้องใส่ใจเรื่องราวของผู้ถูกปกครอง
ถ้าเรา เป็นผู้ปกครอง. เราก็มีหลักการและเหตุผลที่ดี มาสนับสนุนการปกครองของเรา
แต่ผลลัพธ์ล่ะ. มันต้องให้ผู้ถูกปกครองเป็นคนชี้วัด
ด้านผู้ถูกปกครอง. ถ้าเรา. ไม่รู้สึกถึงผลลัพธ์ที่ดี
โลกใบนี้. มีตัวอย่าง. มากมาย. ที่จะแสดงออก
ไม่มีความยุติธรรม. ถ้าเราไม่เรียกร้อง
ปะเด็น. อะไรจะเรียกว่ายุติธรรม.
เขียนให้คิด. ไม่มีถูกผิด
โฆษณา