มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความเเตกต่าง..
1
.. ขั้วโลกเหนือ กับ ขั้วโลกใต้..
นับว่าเป็นสิ่งที่ชวนสับสนของหลายท่าน ๆ นะครับ สำหรับขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ กับความเชื่อที่ว่า
ขั้วโลกเหนือจะมีอุณหภูมิหนาวเย็น ส่วนขั้วโลกใต้นั้นจะมีอุณหภูมิที่ร้อนจัด
แต่ความจริงนั้นไม่ใช่เลยครับ ทั้งสองขั้วโลกนี้ มีอากาศหนาวเย็นติดลบ ตลอดจนมีภูเขาน้ำแข็งเหมือนกัน
และที่น่าสนใจคือ ขั้วโลกใต้นั้นกลับหนาวเย็นกว่าขั้วโลกเหนืออยู่มาก
ผิดกับความเชื่อของหลาย ๆ คนเลยทีเดียวครับ ฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับขั้วโลกทั้งสองนี้กันดีกว่าครับ
ขั้วโลกเหนือ (North Pole) เป็นจุดที่ถือว่าอยู่ทางเหนือที่สุดของโลก
โดยทั่วไปขั้วโลกเหนือมีคำนิยามถึง 4 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะได้พิกัดที่แน่นอนของขั้วโลกเหนือที่แตกต่างกัน ได้แก่
1. ขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์ (Geographical North Pole) หรือ "ขั้วโลกเหนือจริง" (True North) คือ
จุดเหนือสุดที่แกนการหมุนของโลก ตั้งฉากกับพื้นผิว
2. ขั้วโลกเหนือแม่เหล็ก (Magnetic North Pole) อยู่ที่พิกัด 82.7 องศาเหนือ 114.4° องศาตะวันตก
3. ขั้วโลกเหนือสนามแม่เหล็ก (Geomagnetic North Pole) อยู่ที่พิกัด 79.74 องศาเหนือ 71.78 องศาตะวันตก
4. ขั้วโลกเหนือที่ไกลที่สุด (Northern Pole of Inaccessibility)
คิดจุดในมหาสมุทรอาร์กติกที่ไกลจากชายฝั่งทุกแห่งมากที่สุด ซึ่งคือ
พิกัด 83 องศา 3 ลิปดาเหนือ 174 องศา 51 ลิปดาตะวันตก
แม้ว่าพิกัดจะแตกต่างกัน แต่อุณหภูมิขั้วโลกเหนือนี้ในฤดูหนาว (เดือน ม.ค.) จะติด -43 °C ถึง -26 °C
เฉลี่ยราว -34 °C ในฤดูร้อน (เดือนมิ.ย.-ส.ค.) จะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 0 °C
1
ขั้วโลกใต้ (South Pole) เป็นจุดที่อยู่ทางทิศใต้สุดของโลกขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์ (Geographic South Pole)
เป็นหนึ่งในสองจุดที่แกนหมุนของโลกตั้งฉากกับพื้นผิวโลก (อีกจุดหนึ่งคือ ขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์)
อยู่ที่ละติจูด 90 องศาใต้ บนแผ่นดินของทวีปแอนตาร์กติกา
มนุษย์คนแรกที่สามารถไปถึงขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์ได้ คือ
นักสำรวจชาวนอร์เวย์ ชื่อ โรอัลด์ อะมุนด์เซน (Roald Amundsen) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1911
โดยขั้วโลกใต้มีอุณหภูมิ
ในฤดูร้อนกลางฤดู เฉลี่ยราว -25 °C
ปลาย เดือน มี.ค. และ ก.ย. ราว -45 °C
ฤดูหนาว เฉลี่ยราว -65 °C
ตามสถิติที่สถานีวิจัย Amundsen-Scott South Pole Station อุณหภูมิเคยสูงสุด -13.6 °C ในวันที่ 27 ธ.ค. 1978
และต่ำสุด -82.8 °C ในวันที่ 23 มิ.ย. 1982
จากข้อมูลข้างต้น
เราจะเห็นถึงความแตกต่างที่ว่าขั้วโลกใต้นั้น มีอากาศหนาวเย็นกว่าขั้วโลกเหนืออย่างแน่นอนครับ
เพราะในฤดูร้อนของขั้วโลกใต้มีอุณหภูมิพอ ๆ กับ ในฤดูหนาวของขั้วโลกเหนือเลยทีเดียว
ที่เป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า ขั้วโลกใต้นั้นตั้งอยู่บนพื้นทวีป แอนท์ตาร์กติกา
ส่วนขั้วโลกเหนือนั้นจะอยู่ในบริเวณของมหาสมุทรอาร์กติก
เมื่อสถานที่ตั้งต่างกัน การถ่ายเท และดูดซับอุณหภูมิจึงต่างกันไปด้วย
แต่สิ่งที่ทั้งสองขั้วโลกนี้เหมือนกันก็คือ ดวงอาทิตย์ ไม่เคยขึ้นสูงเกิน 23.5 องศาเหนือขอบฟ้า
และทั้งสองขั้วโลกจะอยู่ในความมืดนานติดต่อกันถึง 6 เดือนเลยทีเดียว
Story​ worldขอบคุณครับ
    Patama Kasemsan
    อยู่ในความมืด6เดือนนานมากค่ะใช้ชีวิตยังไงค่ะ