15 ก.ย. 2019 เวลา 11:13 • ไลฟ์สไตล์
ยอมรับเถอะ ...
การที่เราตั้งใจฝืนตัวเองทำในสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้
= พยายามทำ
แต่
การที่เราตั้งใจฝืนตัวเองทำในสิ่งที่คิดว่าเราทำได้
= ทนทำ
ลองมองดูดีมันไม่เหมือนกัน
และความหมายมันจะแตกต่างมากมาย
เพราะผลที่ออกมามันมีค่าไม่เหมือนกัน
การพยายามทำ
หากผลมันดี เราก็ประสบความสำเร็จ
ต่อให้มันออกมาไม่ดี มันก็ถือว่าเราได้ลงมือทำมันแล้ว ผลจะออกมาเป็นแบบใดเราก็ไม่เสียใจ
แต่การฝืนทนทำ
ถ้ามีความว่าทน สักวันจะมีคำว่า “ ทนไม่ได้ “
“ทนไม่ไหว”ตามมา และขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง
แม้ผลจะออกมาดี มันก็แค่เสมอตัวคือเราหายเหนื่อย
แต่ถ้าผลออกมาไม่ดี เวลาที่ทนทำมาแทบจะไม่มีค่า
ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่ทนทำมาก็แค่พังทลายลงไป
ลองปรับเปลี่ยนความคิดดูดีๆ
ฝืนทำงานที่ตัวเองคิดว่าเราทำได้?
ฝืนทำตัวให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่น?
ฝืนเก็บความรู้สึกของเราไม่ให้คนอื่นเห็น ?
ฝืนหลอกตัวเองว่าสิ่งนั้นดีกับเรา?
ฝืนรู้สึกดีกับคนที่ไม่เคยรู้สึกดีกับเรา ?
พักสักนิด หันมาถามตัวเองว่า
ตอนนี้เรากำลังฝืนทำในเรื่องอะไรอยู่กันแน่?
Saksiri
โฆษณา