เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำแบบนี้
หลังจากมาช่วยพ่อทำสวนมาเป็นเดือน ตื่น ตีสี่ ทุกวัน ตื่นเร็วกว่าทำงาน ออฟฟิต แต่นอนเร็วกว่าเพราะหมดแรง
พ่อได้คุยกับผมว่า พ่อไม่ได้เลี้ยงดูให้ผม มาเพื่อทำสวนแบบนี้ เพราะตั้งแต่เด็ก พ่อพยายามให้ผมเรียนหนังสือ พยายามให้อ่านให้มากๆ เตั้งใจเรียน เพื่อจะได้มีอาชีพที่ดีกว่านี้
ซึ่งมันก็จริงผมไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเกษ๋ตรเลย ไปเรียนการเกี่ยวกับการทำงานด้านธุรกิจมากกว่า
ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ผมก็แค่ทำตามที่พ่อบอก ปทบไม่ได้คิดอะไรเองด้วยซ้ำๆ
มันก็คงจริงของพ่อ ผมคงไม่ได้เกิดมาเพื่อทำแบบนี้ ผมต้องค้นหาทางของผมให้ได้
แต่ผมเริ่มต้นอย่างไรดี คงต้องหา ทางคิดก่อนครับ ชีวิต มันก็ต้องมีทางของตัวเองครับ
    ขอแค่บวก 1
    ชอบค่ะ 😍😍😍