มารู้จักประเภทของอากาศยานกันเถอะ 🛫
ในปัจจุบันการขนส่งทางอากาศ มีให้บริการกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบการทำการบินระยะใกล้ โดยมีระยะเวลาในการทำการบินไม่เกิน 6 ชม. หรือเราเรียกว่าการทำการบินระยะสั้น : Short Hual
1
Credit Pic : Freepix
และการทำการบินมากกว่า 6 ชม. หรือเราเรียกว่า การทำการบินระยะไกล : Long Hual
Credit Pic : Freepix
ทั้ง 2 รูปแบบนั้น ก็จะมีการพิจารณาใช้อากาศยานตามเส้นทางการบิน เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการให้บริการ ควบคู่กับความสะดวก ปลอดภัย และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ซึ่งเราจะมีการแบ่งประเภทของอากาศยานที่เรานำมาใช้ในการทำการบิน ตามลักษณะการให้บริการ โดยเราจะแบ่งอากาศยาน ตามประเภทเครื่องบินที่เรานำมาใช้บริการ เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. Passenger Aircraft : อากาศยานที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร แบบนี่เราใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น TG, AA, FD DD เป็นต้น
2. Combine Aircraft : อากาศยานที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในลำเดียวกัน ซึ่งประเภทนี้ ไม่ค่อยพบเห็นมากนักในปัจจุบัน
3. Cargo Aircraft of Freighter : อากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเท่านั้น ตัวอย่างเช่น Fedex, DHL, UPS เป็นต้น
เราจะเห็นได้ว่า จากการแบ่งประเภทของการให้บริการนั้น จะสามารถแยกแยะลักษณะของการใช้งาน และผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนการตลาด กลุ่มลูกค้า แนวทางการบริหารจัดการของสายการบินเอง
ซึ่งหากเราพิจารณาดีดีแล้ว เราจะพบว่า อุตสาหกรรมการขนส่งในปัจจุบัน ก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง จากธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่ต่างเจ้าของ กับธุรกิจการขนส่งในประเภทอื่นๆซึ่งก็สะดวก รวดเร็ว ไม่แพ้กัน
ก็คงต้องรอดูกันต่อไป ว่าจะมีการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆที่จะตามมาอย่างไรบ้าง
เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวการบินกันด้วยนะคะ❤️
#เด็กการบิน
  • 45
โฆษณา