Post


13 ต.ค. 2019 เวลา 05:27Business

13 ตุลาคมของเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

พวกเราสูญเสียพ่อหลวงของไทยทั้งชาติไป

พวกเรายังจดจำภาพของท่าน คำสอนของท่านตลอดมา

พวกเราสัญญาว่าจะรักกัน และอยู่ร่วมกัน เพื่อแผ่นดินของพ่อตลอดไป

จนถึงวินาทีนี้ พวกเราจะยึดถือคำมั่นสัญญานั้น เพื่อไม่ให้ใครมาทำร้ายชาติไทยของเรา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

ต่างมุมมอง
🙏🏼🙏🏼🙏🏼
3 พ.ย. 2019 เวลา 15:39
เรื่องเล่าจากดาวนี้
คิดถึงพ่อเสมอ ❤🙏🙏🙏
13 ต.ค. 2019 เวลา 14:51
1
ไปต่อ
รักนี้จะอยู่ในดวงใจนิรันดร์
13 ต.ค. 2019 เวลา 14:23
1
13 ต.ค. 2019 เวลา 12:43
1
13 ต.ค. 2019 เวลา 10:27
1
Feel Good
The king of thailand
13 ต.ค. 2019 เวลา 08:35
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
คิดถึงพระองค์ท่านครับ
13 ต.ค. 2019 เวลา 07:12
Principle4biz
ขอบคุณครับ
13 ต.ค. 2019 เวลา 07:23
1
เรื่อยเปื่อย
ครบ ๓ ปี สิ้นฟ้า พารำลึก ด้วยสำนึก พระกรุณา สุดหาไหน สี่พันกว่า โครงการ โปรดชาวไทย ล้วนทรงให้ รู้พอเพียง และรักกัน พ่อฉันชื่อ ภูมิพล อยู่บนฟ้า พ่อฉันลา จากไป กลับสวรรค์ .ดูเพิ่มเติม
13 ต.ค. 2019 เวลา 07:03
Principle4biz
ขอบคุณครับ
13 ต.ค. 2019 เวลา 07:23
1