ปรับเปลี่ยน...คำถาม?
ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนการสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก การสื่อสารเป็นการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแม้แต่การติดต่อทำธุรกิจ
คำถาม = คำตอบ
เราทุกคนต่างเป็นนักตั้งคำถามและนักหา
คำตอบ แต่ใครละคือ....?
✏️นักตั้งคำถามมืออาชีพ!!!
.
.
การตั้งคำถาม ไม่ว่าจะถามตัวเอง หรือ ผู้อื่น
ก็ต้องการเพียงแค่ “คำตอบ” ที่มาสนองกับคำถาม
ดังนั้น การตั้งคำถามต้องตั้งให้ดี เพื่อจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องหรือใช่ที่สุด
.
.
คำตอบออกมาเป็นอย่างไร...ก็มาจากคำถามที่เราเป็นคนตั้งขึ้นมาเองทั้งนั้น
หากเราตั้งคำถามกับตัวเองว่า.....
ฉันจะเขียนบทความนี้ได้ไหน... ❓
.
.
คำตอบที่ได้ก็อาจจะมีแค่ “ได้” กับ “ไม่ได้”
.
.
แล้วถ้าเราลองเปลี่ยนคำถามใหม่ล่ะ
ฉันจะเขียนบทความนี้อย่างไรดี...❓
.
.
“คำตอบ” ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางไป... จากที่มุ่งไปที่คำตอบอย่างเดียว แต่รอบนี้มีการเพิ่ม “วิธีการ” เข้ามา
.
.
ซึ่งจะทำให้คำตอบมี “ความเป็นไปได้” เท่านั้น !!! ส่วนจะทำได้มาก ได้น้อย ก็ขึ้น
อยู่ที่วิธีการและการปรับเปลี่ยนมุมมองแล้ว
ส่วนใหญ่เลยเรามักจะเจอคำถามที่มาพร้อมกับความกังวล และต้องการรู้คำตอบทันที
.
เช่น 🔸 จะทำได้ไหม ?
🔸 จะเจอคนนี้ไหม ?
🔸 จะทำใจได้ไหม?
✅เพียงแค่ลอง “เปลี่ยนคำถาม” อาจจะทำให้เข้าใจและมีทางออก กลับมามากกว่า 2 ทางนี้ก็ได้ ไม่ใช่มีแค่.....
.
ใช่ หรือ ไม่ ,ได้ หรือ ไม่ได้⁉️
เมื่อเราถามให้ตรงประเด็น ความเป็นไปได้อาจจะ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
.
.
เพราะ % ความเป็นไปได้ ขึ้นกับ "คำถาม"
🕵🏻‍♀️ขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการพัฒนาตัวเอง และเพิ่ม % ความเป็นได้ให้มากขึ้น
#ขอบคุณภาพ : pixabay.com
#Sinin
18-10-2562
  • 96

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา