สมองมนุษย์มีความจุกี่ไบต์
สมองเรามีความจุกี่ไบต์
เป็นที่ถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์สมองว่าสมองของเรามีความจุกี่ไบต์กันแน่ มาดูกันว่าเราประมาณได้อย่างไร
สมองของเราประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทจำนวนมาก ประมาณ 1 พันล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์มีส่วนประกอบหลักๆได้แก่ Dendrite ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณประสาทจากเซลล์ประสาท และ Axon ทำหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทไปยังเซลล์ประสาทตัวอื่นๆ จากวารสารว่าด้วยการส่งสัญญาณประสาท ในหัวข้อ “Nanoconnectomic upper bound on the variability of synaptic plasticity” จากเว็บไซต์ elifesciences.org กล่าวว่า โดยปกติข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะถูกวัดในหน่วยบิต ซึ่งเกิดจากการกำหนดค่าเลข 0 และ 1 แต่ในสมองข้อมูลจะถูกบรรจุรูปของความแข็งแกร่งของ Synapses (ในวารสารใช้คำว่า “synaptic strength”) วิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดความความแข็งแกร่งของเซลล์ประสาทก็คือ ดูว่ามันมีกิจกรรมกับเซลล์ข้างเคียงมากน้อยแค่ไหน โดยสรุปแล้วจำนวนความจุทั้งหมดของสมองจะแปรผันตรง หรือขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของ Synapses
Paul Reber ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Northwestern กล่าวว่าเซลล์ประสาทจะเชื่อมกับเซลล์ตัวอื่นๆ ประมาณ 1,000 จุดเชื่อมด้วยกัน และเราทราบว่าเซลล์ประสาทมีอยู่ประมาณ 1 พันล้านเซลล์ จึงประมาณได้ว่ามีจุดเชื่อมต่อกันมากถึง 1 ล้านล้านจุดด้วยกัน และนำไปประมาณได้ว่าสมองเรามีขนาดความจุประมาณ 2.5 เพตะไบต์ (หากประมาณในหน่วย 1 ล้านจิกะไบต์จะมีขนาดพอ ๆ กับจำนวนแฟลชไดวฟ์ขนาด 1 GB หนึ่งล้านอัน)
1
ถ้าเปรียบเทียบว่าสมองของคุณเป็นเครื่องอัดวีดิโอขนาด 2.5 เพตะไบต์ มันมากพอที่จะบรรจุรายการทีวีโชว์มากถึง 3 ล้านชั่วโมง และคุณต้องใช้เวลาดูอย่างต่อเนื่องยาวนานมากถึง 3 ร้อยกว่าปีถึงจะดูจบ
เรียบเรียงโดย Einstein@min | @thaiphysicsteacher.com
Sources:
[1] New Estimate Boosts the Human Brain's Memory Capacity 10-Fold. Sciencetific American, 2019 : https://www.scientificamerican.com/article/new-estimate-boosts-the-human-brain-s-memory-capacity-10-fold/
[2] What Is the Memory Capacity of the Human Brain?. Sciencetific American, 2019 : https://www.scientificamerican.com/article/what-is-the-memory-capacity/
ติดตามผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
  • 157
โฆษณา