31 ต.ค. 2019 เวลา 13:01
ชีวิตคนเราขับเคลื่อนด้วยอะไร ?
📍ความฝันของตัวเอง
📍ความคาดหวังของคนอื่น
มุ่งหน้าต่อไป
ชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวให้ก้าวเดิน
ชีวิตมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดหมายปลายทาง
.
แต่จุดเริ่มต้นของการเดินทางชีวิตมักจะต้องลากเส้นจากจุดหนึ่งต่อไปอีกจุดหนึ่ง
.
เพื่อเป็นการต่อเรื่องราวต่างๆ ให้เข้ามา
รวมตัวกัน เพราะความสุขไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปลายทาง แต่มักมีอยู่ระหว่างทางนี่แหละ
| การออกไปพบเจออะไรต่ออะไร
ได้ใช้ชีวิตไปในทุกที่ที่อยากไป |
จนกระทั้งรู้ว่า....เส้นทางนี้ใครเป็นผู้กำหนด ถ้าไม่ใช่ “หั ว ใ จ ข อ ง เ ร า”
🚗นอนพักสายตาก่อนนะคะ
ถึงปลายทางแล้วจะทักทายค่ะ
#Sinin
31-10-2562

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา