8 พ.ย. 2019 เวลา 03:17 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการสกัดกลิ่นด้วยอุปกรณ์ Headspace technology
headspace เป็นวิธิการจับกลิ่นสารโดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายขวด
อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายขวดในการดักจับกลิ่น
ต้นกำเนิดของเทคโนโลยีนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะพืชบางชนิดนั่นหายากและมีราคาแพงมากเกินไปที่จะเก็บเกี่ยวมาสกัดกลิ่นทำน้ำหอมแบบดั้งเดิม และกลิ่นที่ได้จากธรรมชาติมักไม่เสถียน เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่เพราะปลูก อุณหภูมิ ทุกอย่างล้วนมีผลต่อกลิ่น นั่นจึงทำให้เกินเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา
การดักกลิ่นเพื่อนำผลไปวิเคราะห์
เพือมาแก้ไขภาวะความซับซ้อนหลายอย่าง มีความเข้าใจผิดทั่วไปว่าน้ำหอมธรรมชาติปลอดภัยกว่าและเหนือกว่าน้ำมันสังเคราห์อย่างไรก็ตามมีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการทำน้ำหอมมาหลายศตวรรษ โดยที่ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจจับความแตกต่างได้ ในความเป็นจริงสารเคมีสังเคราะห์มักจะมีความผันผวนน้อยกว่าสารเคมีจากกลิ่นธรรมชาติซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงของกลิ่นเมื่อเวลาผ่านไป และเทคโนโลยีนี้ยังถูกใช้เพื่อวิเคาะห์กลิ่นที่น่าสนใจในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด ร้านน้ำชา หรือกระทั่งโรงเลี่อย หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน้ำหอมจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดย perfume เพื่อสร้างกลิ่นใหม่ให้เหมาะแก่การใช้งานทั่วไปมากกว่า และนี้คือเทคโนโลยีที่มาช่วยให้เราได้กลิ่นโดยไม่รบกวนธรรมชาติมากนัก..
ตัวอย่างผลการจับกลิ่น หลังจากที่ ได้สารในกุหลาบแล้วก็จะมาสู้ขั้นตอน การวิเคราะห์สายวิวัฒนาการของยีน MIKC C หาโปรตีน จำนวนยีน และตราจหาความสำพันธ์ทาง วิวัฒนาการของสายพันธุ์กุหลาบ และแยกประเภทยีนต่างๆ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา