11 พ.ย. 2019 เวลา 11:15
.
ถ้าเราเดินทางด้วยความเร็วแสง จะใช้เวลาไปที่ต่างๆนานเท่าไหร่?
บนโลก ยานพาหนะที่รวดเร็วสุดคือ เครื่องบิน
เคลื่อนที่ได้ประมาณ 550-950 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นอกโลก ยานพาหนะที่รวดเร็วสุดคือ ยานอวกาศ... อ่านต่อ
โฆษณา