15 พ.ย. 2019 เวลา 03:41
ความเชื่อที่ว่าได้กลิ่นธูป
ตอนกลางคืนถ้าได้กลิ่นธูปลอยมา คนโบราณเชื่อกันว่า เป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมาหา
โฆษณา