25 พ.ย. 2019 เวลา 11:51 • ไลฟ์สไตล์
สมมุติให้เราเลือกย้อนเวลาได้สัก ๑ ครั้ง
สำหรับบางคนที่ต้นทุนชีวิตดีๆ
 
ก็คงยากลำบากในการตัดสินใจ
เพราะจะเลือกตรงไหนมันก็ดีไปหมด
จะเลือกตรงนั้น ก็เสียดายตรงนี้
 
เพราะทุกช่วงเวลาชีวิต
มันมีแต่ความสุขสะดวกสบาย
แต่สำหรับหลายๆคนที่ต้นทุนชีวิตไม่ได้มี
ก็คงยากลำบากในการตัดสินใจไม่ต่างกัน
เพราะจะเลือกตรงไหนมันก็ไม่มีอะไรดี
 
จะเลือกตรงนั้น ก็ยังจะติดขัดในตรงนี้
เพราะทุกช่วงเวลาชีวิต มันมีแต่ความยากลำบาก
เรื่องต้นทุนชีวิต จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เป็นเหตุผลสำคัญต่อการชี้วัดอนาคตของคนแต่ละคนได้มาก
แต่มันก็ไม่ทั้งหมดหรอก..
แต่แม้ โลกใบนี้จะไม่มีที่ว่างให้ใครในอดีต
แต่นั้น โลกใบนี้ก็จะมีที่ว่างในอนาคต
 
ให้ทุกคนเท่าๆกันเสมอ
บางทีคนที่เคยมีต้นทุนดีๆในอดีต
 
หากวันนี้เขาหยิ่งลำพองใจใช้ชีวิตอย่างประมาท
ในอนาคต อาจไม่มีที่ว่างดีๆ ให้เขายืนอยู่ก็ได้
หรือบางทีคนที่ไม่เคยมีต้นทุนอะไรเลย
หากวันนี้เขารู้จักขวนขวาย มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ
 
ในอนาคต มันต้องมีที่ว่างดีๆ
แห่งความสุข-สะดวกสบายให้เขายืนอยู่ก็เป็นได้
เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
 
ดังนั้นข้อเท็จจริงมันจึงมีแค่ว่า
เราไม่มีทางย้อนเวลาไปแก้ไข้อะไรในอดีตได้
 
แต่มันก็มีที่ง่ายและดีกว่านั้น
คือเราสามารถสรรสร้างเรื่องดีๆในปัจจุบัน
 
เพื่อไปกำหนดอนาคตได้..
แมวกำลังเขียนปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคต
แมว~