ค ว า ม พ อ ดี ของชีวิต
คนเราทุกคนล้วนแล้วมีความต้องการ ทะเยอทะยาน อยากได้อยากมีด้วยกันทั้งนั้น
.
หากจะแตกต่างกันคงเพียงแค่....ใครจะต้องการมากน้อยกว่ากันเท่านั้นเอง ! !
สำหรับคนบางคน คำว่า.... “ พ อ ดี “
.
อาจจะอยู่ที่ 1 ห มื่ น
.
อาจจะขึ้นไปที่ 1 แ ส น
.
อาจจะไปแตะที่ 1 ล้ า น
.
หรือความพอดี ที่ มากกว่านี้
คนเราบางครั้งบางคราว
.
เมื่อได้แล้วก็อยากได้อีก
.
เมื่อได้ลิ้มลองรสชาติก็มัก ติ ด ใ จ 💕
แล้วความ พ อ ดี คืออะไรกันนะ ?
.
ขอบเขตของคำนี้....มันกว้างแค่ไหนกันเชียว
แต่อยากให้ลองมองย้อนกลับไป
ค ว า ม พ อ ดี ของชีวิต อาจเป็นเพียงแค่
.
ต้นทุนที่ทุกคนมีมาตั้งแต่เกิด นั้นก็คือ
~ ร่ า ง ก า ย ~
.
ร่างกายที่ไม่มีสิ่งใดมาห่อหุ้ม สิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เสริมเติมแต่งให้ดูดีจากภายนอกเท่านั้น
ดังนั้นแล้ว เราต้อง “ดี พ อ“ หรือ “พ อ ดี”
ถึงจะทำให้เรามี “ค ว า ม สุ ข” ได้
หากเราไม่ยึดติดและมองเห็นความจริงข้อนี้
.
เรานั้นก็เป็นเพียง “มนุษย์ธรรมดา”ที่ต้องการ
.
มี ค ว า ม สุ ข แบบเรียบ ๆ ง่าย ๆ
หรือเรียกว่า.....ใช้ชีวิตอย่าง “สมดุล พ อ ดี”
เพียงมีอาหารให้กินอิ่ม นอนหลับสบาย
.
มีโอกาสได้เห็นความสวยงาม สูดอากาศในวันถัด ๆ ไป
.
และมีเวลาได้ทำให้สิ่งที่รักและอยู่กับคนที่รัก
บางที....ค ว า ม พ อ ดี อาจจะเป็นชีวิตที่
.
“ กำลังดี “ ในตอนนี้ก็ได้
เปิดใจ มองสิ่งดี ๆ
.
แล้วจะเห็น
.
พอดีที่ใจของเรา
#ขอบคุณภาพ : pixabay.com
#Sinin
19-11-2562
  • 120
โฆษณา