เ ช้ า วั น ใ ห ม่ 🌤
มีสิ่งหนึ่งที่คุณรู้เสมอ...พระอาทิตย์ยังมีแรงขึ้นมาส่องแสงให้กับวันถัดไป
.
สิ่งต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นมาโดย...ธรรมชาติหรือที่เขากันว่า....ธรรมชาติสร้างสรรค์
.
เพื่อให้มี เมื่อวาน วันนี้ วันพรุ่งนี้ วันมะรื่น
และวันถัด ๆ ไป
.
ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้
ค้นหา พัฒนาและสัมผัสกับความรู้สึกนั้น
และอยู่กับมัน
ทั้งความ เ ห นื่ อ ย ล้ า
.
ทั้งความ อ่ อ น แ อ
.
ทั้งความรู้สึก ท้ อ แ ท้
.
ทั้งความ ผิ ด พ ล า ด
.
ทั้งความ เ จ็ บ ป ว ด
.
ทั้งความ สุ ข และ ทุ ก ข์
ทุกความรู้สึก ทุกการกระทำ ทุกอารมณ์ทั้งหมดนี้ เคยเกิดขึ้นกับทุกคนจริงไหม....
แต่ไม่เป็นไรนะ คุณมีสิทธิที่จะหยุดพัก
พักก่อนก็ได้นะ พักก่อนเถอะ
.
หายเหนื่อยแล้วเริ่มใหม่ก็ได้นี่
เพราะยังไง “โอกาส” ก็มีให้เริ่มใหม่เสมอ
.
เพียงแค่หลับตานอน แล้วตื่นมาจะพบว่า
.
วันนี้คือ “เช้าวันใหม่”
.
วันขอวการเริ่มต้น “ ลุ ย “ ไปข้างหน้าอีกครั้ง
..
ขอเพียง....มีสติปัญญา
.
ขอเพียง....มีความกล้า
.
ขอเพียง....มีหัวใจที่เชื่อมั่น
.
ขอเพียง....คุณลงมือทำ
เพราะทุกอย่างจะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาไปได้ด้วยดี
ชีวิตยังมี “วันใหม่” เสมอ!!!
จงเชื่อ
.
แค่นั้น...ก็พอ
ราตรีสวัสดิ์ แล้วพบกันกับ เช้าวันใหม่ ⛅️
กะทิขอตัวเข้านอนก่อนนะคะ
#ขอบคุณทุกการติดตามและกำลังใจที่มอบให้กันเสมอค่ะ 🙏
#Sinin
29-11-2562
  • 96
โฆษณา