ภูมิใจเถิดที่ได้เกิดในประเทศไทย
จัดอันดับราคายา 50 ประเทศ โดย Aljazeera ... ประเทศไทยติดอันดับสุดท้าย นั่นหมายความว่า ประเทศไทยมีราคายาที่ถูกที่สุดใน 50 ประเทศนี้
ส่วนสหรัฐอเมริกาค่ายาสูงเป็นอันดับที่ 1 มากกว่าราคายา
กลางมาตรฐาน ถึง 300 กว่า %
ขออนุญาตไปขายยาที่อเมริกาแป๊บ 😂😂✈️🇺🇸
  • 148
โฆษณา