7 วิธีช่วยเพิ่ม Growth Hormone
บทความเมื่อนานมาแล้ว เราได้พูดถึงเวลาไหนที่เราควรนอนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการหลั่ง Growth Hormone หากท่านใดยังไม่ได้อ่านผมนำลิงค์มาให้ตามนี้เลยครับ
ประโยชน์ของ Growth Hormone นั้นมีมากมาย ประเด็นที่เราสนใจคือ Growth Hormone ช่วยชะลอความแก่ของร่างกายลงได้ แต่ถ้าใครที่นอนไม่เป็นเวลาล่ะ จะมีวิธีไหนช่วยเพิ่มการหลั่ง Growth Hormone ได้บ้างไหม
การรับประทาน Growth Hormone เข้าไปตรง ๆ นั้น ไม่แนะนำ เพราะมีโทษมากกว่าคุณ ดังนั้นจะมีวิธีอื่นอีกบ้างไหมที่พอจะช่วยได้ ขอสรุปดังภาพครับ
  • 105
โฆษณา