การฟังที่ประเสริฐกว่าการฟังทั้งหลาย ?
หูถือเป็นอวัยวะหนึ่งเดียวของมนุษย์ที่ทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงต่าง ๆ โดยที่ไม่มีอวัยวะอื่นใดทำหน้าที่แทนได้ เช่น เราไม่สามารถใช้ "ตา" ฟังเสียงได้ เป็นต้น
แล้วกระบวนการได้ยินเสียงนั้นอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง ?
เราขอนำคำถามนี้ไปถามพระพุทธเจ้า ผู้ที่รู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้ พระองค์จะอธิบายเรื่องนี้ว่า องค์ประกอบของการได้ยินจะมี 3 ส่วนคือ 1) หู 2) เสียง 3) วิญญาณทางหู (การรับรู้ทางหู)
โดยอาศัย 3 สิ่งนี้มากระทบกัน เริ่มจากเสียงมากระทบหู
(ผัสสะ) แล้วมีวิญญาณทางหูมารับรู้ เราจึงได้ยินเสียงนั้นเกิดขึ้น
ถ้าองค์ประกอบไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้ยิน เช่น คนหูหนวก หูไม่ดี แม้มีเสียงก็ไม่อาจได้ยินได้ หรือหูดี มีเสียง แต่ไม่มีวิญญาณทางหูเกิดก็ไม่ได้ยิน
ตัวอย่างเรื่องนี้เช่น เราคงเคยมีสมาธิจดจ่อกับการทำอะไรบางอย่างอยู่ แล้วมาคนมาเรียก (มีหู มีเสียง) แต่เราไม่ได้ยิน เป็นกันไหมครับ จนผู้เรียกต้องตะโกนเรียก เราถึงได้ยิน ที่เป็นเช่นนี้เพราะวิญญาณทางหูไม่เกิดนั่นเองครับ (วิญญาณเป็นธรรมชาติที่รับรู้ได้ทีละ 1)
เมื่อทราบถึงการทำงานของการได้ยินหรือการฟังแล้ว พระพุทธเจ้าจะสอนต่อไปว่า แล้วการฟังอะไรที่ประเสริฐกว่าการฟังทั้งหลาย ?
พระองค์จะเรียกสิ่งนี้ว่า "สวนานุตตริยะ"
โดยเริ่มจากยกตัวอย่างว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้าง เสียงพิณบ้าง เสียงเพลงขับบ้าง หรือเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด บ้าง เป็นต้น
การฟังที่กล่าวมานั้นมีอยู่ในโลก ไม่ใช่ไม่มี (เราก็เคยฟังกัน)
ซึ่งพระองค์จะบอกว่าการฟังดังกล่าวนั้นเป็น กิจเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียว 😅 ฟังไปก็ไม่ได้แก่นสารอะไร ทำไมเป็นเช่นนั้นละ
เพราะมีการฟังที่ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลาย อยู่นั่นเอง
สิ่งนั้นคืออะไร ?
สิ่งนั้นคือ "ฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต" สิ่งนี้เรียกว่า สวนานุตตริยะ หรือการฟังที่ยอดกว่าการฟังทั้งหลายนั่นเอง
ทำไมการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าถึงยอดเยี่ยมกว่า ?
เพราะ หากเรามองระยะยาวของสังสารวัฏ (ระบบการเกิด-ตาย ที่ไม่มีที่สิ้นสุด) การฟังนี้สามารถล้มระบบนี้ได้ นี่คือที่สุดแล้วล่ะครับ
เพราะ หากเราล้มระบบนี้ไม่ได้ การเกิดตายก็มีต่อไป สิ่งที่เรียกว่า สุข ทุกข์ ย่อมมีต่อไป ไม่จบไม่สิ้นนั่นเองครับ
เมื่อทราบดังนี้ก็หาโอกาสนำหูไปฟังเสียง คือ ธรรมะ บ้าง อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าครั้งหนึ่งที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา เราเคยฟังอะไรแบบนี้ด้วย (ที่ถือเป็นการฟังที่เลิศกว่าการฟังทั้งหลาย) ด้วยรัก ❤️
12 ธ.ค. 2562 (7:30 น)
  • 84

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา