19 ธ.ค. 2019 เวลา 02:37 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
กองทัพสหรัฐฯก้าวล้ำ "นักรบไซบอร์ก" 2050
https://www.bbc.com/
กองบัญชาการพัฒนาความสามารถในการรบ (CCDC) ของกองทัพสหรัฐฯ ประกาสสร้าง“ทหารไซบอร์ก” และได้เปิดเผยเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยเสริมสมรรถนะการมองเห็น การได้ยิน และการใช้กล้ามเนื้อให้กับทหารอเมริกันและจะพร้อมนำมาใช้งานได้ภายในปี 2050 และจะทำให้แผนประจำการ "นักรบไซบอร์ก" ในกองทัพมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตอันใกล้นี้
“ทหารไซบอร์ก” เป็นการผสมผสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร โดยมีความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ด้าน ที่ผ่านการประเมินแล้วว่าสามารดใช้กับมนุษย์์ได้จริงในอีก 30 ปีข้างหน้า ซึ่งได้แก่การเสริมสมรรถนะดวงตา หู กล้ามเนื้อ และสมอง
https://www.dailymail.co.uk
ทีมนักวิจัยกล่าวว่าการสร้างนักรบไซบอร์กที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ โดยเฉพาะการเสริมประสิทธิภาพของระบบประสาทในสมองโดยตรง จะนำไปสู่การปฏิวัติกลยุทธ์ดำเนินแผนการรบสมัยใหม่อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ดวงตาของ “นักรบไซบอร์ก” สามารถมองเห็นและประกอบสร้างภาพได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้การระแวดระวังภัยและการรับรู้สถานการณ์รอบข้างดีขึ้น
หูไซบอร์กช่วยให้การสื่อสารและระบบคุ้มกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนเทคนิคพันธุศาสตร์เชิงแสง (Optogenetics) ซึ่งใช้หลักพันธุวิศวกรรมทำให้โมเลกุลไวแสงเข้าควบคุมกิจกรรมภายในเซลล์นั้น จะช่วยวางโปรแกรมควบคุมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อของนักรบไซบอร์ก ผ่านการสวมชุดบอดี้สูทแนบเนื้อที่มีตาข่ายเซนเซอร์แทรกอยู่ทั่วตัวด้วย
https://www.dailymail.co.uk
“เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้การสื่อสารและโอนถ่ายข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรรวมทั้งการสื่อสารทางสมองโดยตรงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เป็นไปได้ ทหารไซบอร์กยังสามารถสื่อสารกับพาหนะไร้คนขับและบังคับระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ได้โดยตรง ซึ่งจะทำให้การบัญชาการและปฏิบัติการรบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
นอกจากเทคโนโลยีทางด้านการทหารแล้ว ในบทความข้างต้นยังมีการกล่าวว่าจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไปในช้วง 30 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะใช้ในด้านสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้ยังแสดงความกังวลด้วยว่าหลังจากปี 2050 ไปแล้วการนำเทคโนโลยีไซบอร์กมาใช้สร้าง "มนุษย์เสริมสมรรถนะ" จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่ประชาชนทั่วไป
จนอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลและไม่เท่าเทียมทางสังคม รวมทั้งปัญหาทางกฎหมาย ความมั่นคงปลอดภัย และปัญหาเชิงจริยธรรมได้
# แอดจะได้เป็นยอดมนุษย์แล้ว