สภาการพยาบาลประกาศ ห้ามพยาบาลฉีดยา Diclofenac !!
เรื่องนี้ถือเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการสาธารณสุขบ้านเราในขณะนี้ เรามาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น ?
เรื่องนี้มีที่มาอย่างไร มีความเห็นที่หลากหลาย 🤔ดังนั้นผมขอนำเสนอในมุมของที่ไปดีกว่า ในเมื่อประกาศออกมาแล้วจะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้าง
ขอแยกเป็นประเด็น
1️⃣ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ ?
เวลาอ่านประกาศต่าง ๆ ที่ออกเป็นกฎหมายนั้น สิ่งสำคัญที่เราต้องดูคือ เนื้อความในกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ ตามประกาศฉบับนี้ ระบุว่า “มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา” นั่นคือ ลงประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผลบังคับใช้คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
แนบประกาศ
2️⃣ พยาบาลจะฉีดยา Diclofenac ได้หรือไม่ ?
ประกาศนี้ใช้เฉพาะกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ชัดเจน > พยาบาลจะฉีด Diclofenac ไม่ได้ ❌
3️⃣ ใครสามารถฉีดยา Diclofenac ได้ ?
ตัดพยาบาลออกไปแล้ว บุคคลากรทางการแพทย์จะเหลือใครบ้างล่ะ 🤔
เภสัชกรฉีดให้ไม่ได้นะครับ เพราะเดี๋ยวจะไปขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
ที่สำคัญผมฉีดไม่เป็น 😅😅 ไม่ได้เรียนมานั่นเอง เภสัชเราจะเรียนแค่ว่า ยาฉีดผลิตอย่างไร ผสมอย่างไร มีความคงตัวแค่ไหน เราเตรียมยาให้ได้แต่พอยาไปถึงผู้ป่วย แล้วต้องฉีดยา บริหารยา จริง ๆ เป็นบทบาทของพยาบาล เพราะเขาเรียนมาโดยตรงมีความชำนาญมากกว่าวิชาชีพไหน ๆ
1
ดังนั้น ตัดพยาบาล ตัดเภสัชกร ออกไป นึกถึงใครไม่ออกแล้ว ให้แพทย์ฉีดละกัน สั่งเอง ฉีดเอง นักเลงพอ ประมาณนั้น 😎
4️⃣ สถานะของยา Diclofenac ฉีด จะเป็นอย่างไร ?
ก็เป็นอย่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะยังไม่มีประกาศบอกว่าห้ามใช้ยาฉีด Diclofenac ในประเทศไทย ถ้าจะยกเลิกการใช้จริงต้องมีคำสั่งจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การเพิกถอนทะเบียนตำรับยา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
อนาคตจะประกาศออกมาไหม ต้องติดตามต่อไปครับ แต่ ณ ตอนนี้ ยังไม่มีประกาศยกเลิกการใช้ยา Diclofenac ฉีดในประเทศไทย
5️⃣ มียาฉีดตัวอื่นแทน Diclofenac หรือไม่ ?
ถ้าจะพูดว่าแทนแสดงว่าต้องเป็นยากลุ่มเดียวกัน ข้อบ่งใช้เดียวกัน และต้องเป็นแบบฉีดเหมือนกัน Diclofenac จัดเป็นยาในกลุ่ม NSAIDs แบบฉีด ใช้รักษาอาการปวดที่เกิดจากการอักเสบ ใช้แบบฉีดแสดงว่าเป็นการปวดแบบเฉียบพลัน หวังผลให้ยาออกฤทธิ์ไว
เท่าที่นึกออกก็พอมีตัวแทนอยู่ เช่น Indomethacin injection ไม่แน่ใจว่ามีในไทยหรือไม่ แต่ที่มีแน่ ๆ คือ Ketorolac injection แต่❗️ไม่ได้มีทุกโรงพยาบาล และไม่ใช่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั้นผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ต้องจ่ายเงินเอง
ยาในกลุ่ม NSAIDs แบบฉีด เอาจริง ๆ มีใช้น้อยมาก (ถ้าตัด Diclofenac ออกไป) เอ๊ะ หรือเราต้องไปผลิตเพิ่ม สงสัยต้องจัด Ibuprofen injection 😎
ประเด็นร้อนแรงนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้ว ในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไร เป็นอะไรที่น่าติดตาม
1
เสียดายวันนี้เป็นวันหยุด คาดว่าพรุ่งนี้หลาย ๆ โรงพยาบาลน่าจะต้องหารือกันแล้วว่า ถ้าพยาบาลไม่ฉีด แล้วใครจะเป็นคนฉีด 🤔

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา