24 ธ.ค. 2019 เวลา 07:00 • ไลฟ์สไตล์
สัญลักษณ์ ในรถ ที่คุณอาจไม่รู้!!
มันอยู่ที่มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นรูป ลูกศร ปลายลูกศร ชี้ไปทางขวา
รถยนต์บางยี่ห้อ บางรุ่น ปลายลูกศรชี้ไปด้านซ้าย
มันก็คือ สัญลักษณ์ ที่บอกว่าฝาเปิดถังน้ำมันอยู่ทางด้านไหนของรถ อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของรถนั่นเอง
ให้ดูลูกศรชี้ไปด้านไหน ฝาเปิดเติมน้ำมันก็อยู่ด้านนั้น เวลาเข้าปั้มกับรถที่เราไม่คุ้นเคย คงช่วยได้บ้าง จะได้ไม่เข้าผิดฝั่งกันครับ
โฆษณา