1 ม.ค. 2020 เวลา 18:32 • ปรัชญา
การเลือกคู่สำคัญมาก
ไม่ใช่เลือกแต่ความสวย ความหล่อ ที่จะเอาไว้เป็นพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุเท่านั้น พอความสวยความหล่อ หมดลงไป ถึงเพิ่งจะเห็นแก่นแท้เนื้อใน โบราณว่าไว้ไม่ผิด ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ จะให้ดีทั้งหญิงและชายต้องดูให้ถึงชาติตระกูล การอบรมเลี้ยงดูเป็นเรื่องสำคัญมาก คนเราอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมมา
คู่ที่ดี คู่ที่เหมาะสม จะไม่พาคุณไปตกต่ำ แต่จะเป็นคนที่คอยเกื้อกูลชักนำ คุณไปสู่สิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณดียิ่งขึ้นๆไป จะดูว่าคู่ที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมในชีวิตเป็นอย่างไร ดูได้ว่าชีวิตตั้งแต่คบกันมา ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ เขาว่า คนเราเป็นอย่างไรให้ดูเพื่อนที่เราคบ แต่คู่ชีวิต เป็นอะไรที่มากกว่าคุณต้องเลือกให้มากกว่าเลือกเพื่อน เพราะคู่ชีวิตจะคอยยืนเคียงข้างคุณ จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้คุณ จะเป็นคนที่หวังดีกับคุณอย่างจริงใจ พูดง่ายๆว่า เขาหรือเธอ มีอิทธิพลที่สุดในชีวิตคุณ
ปฏิเสขไม่ได้เลยว่า ชีวิตคนที่ประสปความสำเร็จในชีวิตนั้น มักจะมีคู่ชีวิตที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น
#คู่ที่เลือก มีผลกับความสำเร็จทั้งชีวิต
โฆษณา