คุณครูในประเทศอังกฤษต้องการจะสอนนักเรียนชั้นประถมให้ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ แต่เด็กๆไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่ ก็เลยทำการทดลองเพื่อให้เด็กตื่นตัวและมีส่วนร่วม
🍞 ในการทดลองนี้ครูใช้ขนมปัง 5 แผ่น
1️⃣ แผ่นแรก นำไปถูบนคอมพิวเตอร์
2️⃣ แผ่นที่สอง เป็นขนมปังสะอาด ใช้เป็น control
3️⃣ แผ่นที่สาม ให้เด็กแตะด้วยมือที่สกปรก
4️⃣ แผ่นที่สี่ ให้เด็กแตะด้วยมือที่ล้างด้วยสบู่
5️⃣ แผ่นที่ห้า ให้เด็กแตะด้วยมือที่ใช้แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ
แล้วนำขนมปังไปแยกเก็บในถุงพลาสติกห้าใบเพื่อเพาะเชื้อ ผลที่ได้ทำให้ทุกคนอึ้ง สรุปว่าไม่มีอะไรสะอาดไปกว่าการล้างมือด้วยนำ้และสบู่ค่ะ
    Marvel Man
    หือ แอลกอฮอล์แทบไม่ได้ผลเลยนะนิ